Servanda » Wetenschap
Kennis is Macht
Artikelen 1 - 7 van 7 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Bestuursrecht: begrippen

Bestuursrecht: begrippen

Het bestuursrecht is een vakgebied apart. Het kent zijn eigen procesgang en vereisten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de bron van het bestuursrecht. Om de Awb te begrijpen moet men een aantal kernbe… Recht en wet, 21-12-2008
Bestuursrecht: het leerstuk van handhaving

Bestuursrecht: het leerstuk van handhaving

Het bestuursrecht kent zijn eigen handhavingsmiddelen. In tegenstelling tot het strafrecht ligt de klemtoon bij het bestuursrecht op het herstellen van de situatie. Echter kent het bestuursrecht ook p… Recht en wet, 23-12-2008
Bestuursrecht: toedeling van bevoegdheden

Bestuursrecht: toedeling van bevoegdheden

Het leerstuk van de toedeling van bevoegdheden speelt in het bestuursrecht een grote rol. Om de belasting van een orgaan te verminderen, wordt er vaak gekozen voor delegatie en mandaat. Echter moet he… Recht en wet, 22-12-2008

Grondrechten: fundamentele rechten

Grondrechten zijn fundamenteel aan elk persoon. Het zijn rechten die onverkort gelden, tenzij het is toegestaan om deze rechten in te perken. Zo mag men op grond van vrijheid van meningsuiting iets ze… Recht en wet, 11-02-2009
Internationaal privaatrecht: alimentatie en echtscheiding

Internationaal privaatrecht: alimentatie en echtscheiding

De Wet Conflictenrecht Echtscheidingen (WCE) regelt het toepasselijke recht op internationale echtscheidingen. Een echtscheiding leidt vaak tot de vraag naar alimentatie: hetzij alimentatie voor de ki… Recht en wet, 22-12-2008
Wat als uw minderjarige kind iets miskoopt?

Wat als uw minderjarige kind iets miskoopt?

Uw minderjarige zoon van 14 jaar heeft besloten om achter uw rug om een scooter aan te schaffen. De winkelier zag uw zoon aan als zestien en heeft de koop voltooid. U bent hier niet blij mee en wil de… Recht en wet, 13-09-2009
Wat is de invloed van een faillissement op de rechtspositie?

Wat is de invloed van een faillissement op de rechtspositie?

De persoon die failliet is verklaard (gefailleerde), krijgt te maken met allerlei wettelijke regels die een inbreuk maken op zijn rechtspositie. Hij is niet geheel vrij meer om te doen en laten wij hi… Recht en wet, 29-12-2009
Schrijf mee!